Nhận tiền từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Phải làm những thủ tục gì để nhận được tiền từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp? Bao giờ tiền sẽ về tài khoản? theo Nghị quyết 116/NQ-CP, Quyết định 28/2021/QĐ-TTg.

12/10/2021 - 17:02 GMT+7
 0  28
Theo dõi DocLuat trên Google News

Theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021, những người thuộc diện được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Vây phải làm những thủ tục gì để nhận được tiền? Bao giờ tiền sẽ về tài khoản?

Căn cứ Mục II Nghị quyết 116/NQ-CP, điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, trình tự, thủ tục để nhận được tiền trợ cấp từ, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp như sau:

1. Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04; thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Người lao động được phép thực hiện thủ tục qua các hình thức sau:

- Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng bảo hiểm xã hội số (VssID).

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

2. Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01 gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 20/10/2021, cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động.

Nếu sau ngày 30/11/2021, người lao động chưa nhận được hỗ trợ thì người lao động thực hiện theo trường hợp 1 nêu trên.

Quyết định 28/2021/QĐ-TTg khuyến khích chi trả tiền hỗ trợ thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động. Do đó, người lao động nên mở tài khoản ngân hàng (nếu chưa có) để thuận lợi trong việc nhận tiền hỗ trợ cũng như đảm bảo tốt cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nguyễn Văn Ngọc (theo Luật sư Phạm Thanh Hữu & VnExpress)

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow