Những công việc được Chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền

Việc ủy quyền thỏa mãn đầy đủ các điều kiện như không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, bất động sản.

27/11/2021 - 09:46 GMT+7
 0
 73
Theo dõi DocLuat trên Google News

Điều 14 Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 quy định như sau:

1. Việc ủy quyền theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thỏa mãn đầy đủ các điều kiện dưới đây thì được thực hiện dưới hình thức chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền, cụ thể như sau:

- Không có thù lao,

- Không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền,

- Không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.

2. Phù hợp với quy định tại mục 1 nêu trên, việc chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;

b) Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;

c) Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;

d) Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.

3. Đối với việc ủy quyền không thuộc một trong các trường hợp quy định tại mục 2 nêu trên thì không được yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền; người yêu cầu chứng thực phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Nguyễn Văn Ngọc

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow