Những khác biệt giữa hợp đồng vay và mượn tài sản?

Có phải hợp đồng vay phải trả lãi suất, còn hợp đồng mượn không phải trả lãi suất hay không?

Tháng 11 15, 2020 - 10:28
Tháng 11 27, 2020 - 07:40
 0  159
Những khác biệt giữa hợp đồng vay và mượn tài sản?
Nguồn internet

Những khác biệt giữa hợp đồng vay và mượn tài sản?

Luật sư tư vấn

Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay. Khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Như vậy, với hợp đồng vay tài sản thì bên vay có thể trả lãi hoặc không trả lãi cho bên cho vay tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên hoặc pháp luật có quy định.

Điểm đặc trưng của hợp đồng vay tài sản là tài sản lúc vay và khi trả là khác nhau (chỉ yêu cầu tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng). Ví dụ: Vay tiền, tờ tiền lúc vay và khi trả là hoàn toàn khác nhau, miễn sao đảm bảo đúng số lượng và chất lượng tiền đảm bảo lưu thông được, không bị hư hỏng.

Điều 494 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Điều 495 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định tất cả những tài sản không tiêu hao đều có thể là đối tượng của hợp đồng mượn tài sản.

Khoản 2 điều 112 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định vật không tiêu hao là vật khi đã qua sử dụng nhiều lần mà cơ bản vẫn giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu.

Như vậy, đối với hợp đồng mượn tài sản thì bên mượn tài sản không phải trả tiền lãi cho bên cho mượn.

Điểm đặc trưng của hợp đồng mượn tài sản là tài sản lúc mượn và khi trả là giống nhau. Ví dụ: Mượn xe máy, lúc mượn xe máy nào thì khi trả lại phải trả chính chiếc xe máy đó.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.