Những lưu ý về từ chối nhận di sản

Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản do người chết để lại theo pháp luật hoặc theo di chúc, có hủy bỏ được sau khi đã từ chối nhận di sản?

09/08/2021 - 16:23 GMT+7
 0  337
Theo dõi DocLuat trên Google News

MỤC LỤC

I - Từ chối nhận di sản:

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Theo Điều 620 Bộ luật dân sự 2015

II - Như vậy, để từ chối nhận di sản thì phải đảm bảo điều kiện sau:

- Bạn phải là người được thừa kế (theo pháp luật hoặc theo di chúc).

- Việc từ chối phải không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của bạn đối với người khác.

- Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản (có công chứng hoặc chứng thực).

- Việc từ chối nhận di sản phải được thực hiện trước thời điểm phân chia di sản.

III - Cần lưu ý gì khi từ chối nhận di sản:

- Nếu bạn là người thừa kế theo Di chúc thì khi thực hiện việc từ chối nhận di sản theo Di chúc có thể dẫn đến bạn lại trở thành người thừa kế theo Pháp luật nếu bạn thuộc người thừa kế theo pháp luật của người chết, căn cứ theo Điểm d Khoản 1 Điều 650 Bộ luật dân sự 2015, như sau:

"Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản"

- Chính vì vậy nếu bạn không muốn nhận di sản thuộc trường hợp trên thì bạn phải từ chối thêm một lần nữa với cương vị là từ chối di sản theo pháp luật.

IV - Có hủy bỏ được từ chối nhận di sản?

- Sau khi bạn đã thực hiện việc công chứng văn bản từ chối nhận di sản, thì phần di sản mà bạn được hưởng sẽ tự động chuyển cho các thừa kế khác. Bạn sẽ không còn quyền và nghĩa vụ liên quan đến di sản thừa kế đó nữa. Vậy, bạn muốn thay đổi quyết định của mình bằng việc hủy bỏ văn bản từ chối nhận di sản thừa kế liệu có được không?

- Theo Điều 51 Luật công chứng năm 2014 thì văn bản công chứng có thể sửa đổi, hủy bỏ khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người tham gia hợp đồng, giao dịch đó và phải được công chứng.

- Mặt khác việc hủy bỏ văn bản từ chối nhận di sản sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các thừa kế khác nên phải có ý kiến của họ bằng văn bản của họ, theo Khoản 4 Điều 3 Bộ luật dân sự 2015.

V - Như vậy muốn hủy bỏ văn bản từ chối nhận di sản phải cần có các điều kiện sau:

- Tài sản thừa kế chưa được khai nhận hoặc thỏa thuận phân chia.

- Phải được sự đồng ý bằng văn bản của các thừa kế khác.

- Phải làm thủ tục hủy bỏ tại tổ chức hành nghề công chứng nơi đã công chứng văn bản từ chối di sản.

(Trên đây là nguồn tổng hợp, chỉ có tính chất tham khảo)

>> Xem thêm: Có từ chối nhận di sản thờ cúng được không?

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow