Những quy định pháp luật cần lưu ý khi công chứng có yếu tố nước ngoài

Những quy định pháp luật cần lưu ý khi công chứng các hợp đồng nhận chuyển quyền bất động sản (nhà đất) tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài.

Tháng 9 14, 2021 - 13:11
Tháng 1 27, 2022 - 08:32
 0  82

I - Các văn bản pháp lý quy định về quyền sở hữu nhà tại Việt Nam, về quyền sử dụng đất tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm:

- Luật Đất đai ban hành ngày 29/11/2013;

- Luật Nhà ở ban hành ngày 25/11/2014;

- Luật Kinh doanh bất động sản ban hành ngày 25/11/2014;

II - Quy định trong các văn bản trên tương đối phức tạp, để thuận tiện cho việc tiếp cận các quy định trong các văn bản trên thì cần phải tách bạch ra các loại tài sản khác nhau:

- Nhà ở: Quyền sở hữu nhà ở dành cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân, tổ chức nước ngoài được quy định tại Luật Nhà ở 2014;

- Tài sản gắn liền với đất hoặc công trình xây dựng không phải là nhà ở: Các quyền cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân, tổ chức nước ngoài đối với tài sản gắn liền với đất hoặc công trình xây dựng không phải là nhà ở được quy định tại Luật Đất đai 2013Luật Kinh doanh bất động sản 2014;

- Đất ở: Quyền sử dụng đất ở dành cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân, tổ chức nước ngoài được quy định tại Điều 186 của Luật Đất đai 2013. Theo Điều 186 của Luật Đất đai 2013, đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì cũng được quyền sử dụng đất ở;

- Đất mà mục đích sử dụng không phải là đất ở: Quyền sử dụng đất (không thuộc loại đất ở) dành cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân, tổ chức nước ngoài được quy định tại Luật Đất đai 2013.

III - Các đối tượng được sở hữu nhà ở và được sử dụng đất ở tại Việt Nam:

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam;

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài;

- Quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam;

- Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

(theo Điều 7, khoản 1 Điều 159 của Luật Nhà ở 2014Điều 186 Luật Đất đai 2013).

Nguyễn Văn Ngọc

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.