Nơi cư trú của cá nhân

Theo quy định tại Điều 40 Luật dân sự 2015 về nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên sinh sống hoặc đang sinh sống.

Tháng 11 19, 2020 - 08:19
Tháng 11 19, 2020 - 08:21
 0  146

Luật dân sự 2015, Điều 40. Nơi cư trú của cá nhân:

"1. Nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên sinh sống.

2. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều này thì nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó đang sinh sống.

3. Trường hợp một bên trong quan hệ dân sự thay đổi nơi cư trú gắn với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ thì phải thông báo cho bên kia biết về nơi cư trú mới."

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.