Nơi cư trú của người được giám hộ

Theo quy định tại Điều 42 Luật dân sự 2015 về nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ.

Tháng 11 19, 2020 - 08:33
Tháng 11 19, 2020 - 08:33
 0  60

Luật dân sự 2015, Điều 42. Nơi cư trú của người được giám hộ:

"1. Nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ.

2. Người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ nếu được người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có quy định."

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.