Nội dung của Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng quy định các chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử của công chứng viên trong hành nghề công chứng.

21/12/2021 - 20:55 GMT+7
 0
 92
Theo dõi DocLuat trên Google News

MỤC LỤC

1. Một số quy tắc chung

      1.1. Bảo vệ quyền, lợi ích nhà nước, lợi ích hợp pháp của cả nhân, tổ chức

      1.2. Những nguyên tắc hành nghề công chứng Công chứng viên phải tuân thủ

      1.3. Công chứng viên phải tôn trọng, bảo vệ uy tín, thanh danh nghề nghiệp

      1.4. Rèn luyện, tu dưỡng bản thân

2. Quan hệ giữa công chứng viên với các chủ thể khác trong hoạt động công chứng

      2.1. Quan hệ với người yêu cầu công chứng

      2.2. Quan hệ giữa công chứng viên với đồng nghiệp, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức xã hội nghề nghiệp công chứng

      2.3. Quan hệ với người tập sự hành nghề công chúng

      2.4. Quan hệ với cá nhân, tổ chức khác

3. Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, xử lý vi phạm, tắc đạo đức hành nghề công chúng

1. Một số quy tắc chung

1.1. Bảo vệ quyền, lợi ích nhà nước, lợi ích hợp pháp của cả nhân, tổ chức

Công chứng viên có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, vì lợi ích của nhân dân, bằng hoạt động nghề nghiệp của mình góp phần bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xã hội.

1.2. Nguyên tắc hành nghề công chứng Công chứng viên phải tuân thủ những nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

- Khách quan, trung thực khi thực hiện công chứng, không vì bất kỳ lý do nào mà làm ảnh hưởng đến chất lượng việc công chứng cũng như phân biệt đối xử với người yêu cầu công chứng.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn bản công chứng, bồi thường thiệt hại do lỗi của mình trong trường hợp việc công chứng dẫn đến thiệt hại cho người yêu cầu công chứng.

- Tuân thủ các quy định của Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng và các quy định của tổ chức xã hội nghề nghiệp công chứng.

1.3. Công chứng viên phải tôn trọng, bảo vệ uy tín, thanh danh nghề nghiệp

- Công chứng viên có trách nhiệm coi trọng, giữ gìn uy tín nghê nghiệp, không được có hành vi làm tổn hại đến danh dự, uy tín cá nhân, thanh danh nghề nghiệp.

- Công chứng viên cần phải ứng xử văn minh, lịch sự trong hành nghề, lành mạnh trong lối sống để nhận được sự yêu quý, tôn trọng, tin cậy và vinh danh của đồng nghiệp, người yêu cầu công chứng và toàn thể xã hội.

1.4. Rèn luyện, tu dưỡng bản thân

Công chứng viên phải không ngừng trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và nỗ lực tìm tòi để nâng cao chất lượng công việc và phục vụ người yêu cầu công chứng.

2. Quan hệ giữa công chứng viên với các chủ thể khác trong hoạt động công chứng

2.1. Quan hệ với người yêu cầu công chứng

a. Trách nhiệm nghề nghiệp

Trách nhiệm nghề nghiệp là quy tắc đầu tiên mà công chứng viên phải tuân theo bởi công chứng là nghề gắn với tài sản, nhân thân của cá nhân, tổ chức. Công chứng viên phải tận tâm với công việc, phát huy năng lực, sử dụng kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghề nghiệp để bảo đảm tốt nhất tính an toàn pháp lý cho hợp đồng, giao dịch; có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức một cách nhanh chóng, kịp thời khi yêu cầu công chứng đó không vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Công chứng viên sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết kịp thời yêu cầu công chứng của người yêu cầu công chứng bằng cách luôn có mặt tại trụ sở tổ chức hành nghề công chứng trong giờ làm việc theo quy định của pháp luật.

Công chứng viên có nghĩa vụ giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ, hậu quả pháp lý phát sinh của hợp đồng, giao dịch được yêu cầu công chứng; giải đáp một cách rõ ràng những thắc mắc của người yêu cầu công chứng nhằm đảm bảo cho hợp đồng, giao dịch đúng với ý chí của các bên giao kết hợp đồng, giao dịch; đảm bảo các bên có nhận thức đúng về pháp luật có liên quan và giá trị pháp lý của văn bản công chứng trước khi công chứng viên công chứng.

Công chứng viên có trách nhiệm cung cấp cho người yêu cầu công chứng các thông tin có liên quan về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên trong hành nghề công chứng theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng.

b. Bảo mật thông tin, bảo quản hồ sơ công chứng

Điều 7 Luật Công chứng năm 2014 quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó nghiêm cấm công chứng viên tiết lộ thông tin về nội dung công chứng trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác, sử dụng thông tin về nội dung công chứng để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

- Công chứng viên có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin trong hồ sơ yêu cầu công chứng, hồ sơ công chứng và tất cả thông tin biết được về nội dung công chứng trong quá trình hành nghề cũng như khi không còn là công chứng viên, trừ trường hợp được sự đồng y băng văn bản của người yêu cầu công chứng hoặc pháp luật có quy định khác.

- Công chứng viên có trách nhiệm bảo quản hồ sơ công chứng trong quá trình giải quyết yêu cầu công chứng và bàn giao đầy đủ hồ Sơ công chứng để lưu trữ theo quy định của pháp luật.

- Công chứng viên có trách nhiệm hướng dẫn nhân viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng của mình không được tiết lộ bí mật thông tin về việc công chứng mà họ biết theo nội quy, quy chế của tổ chức hành nghề công chứng, quy định của pháp luật; đồng thời, giải thích rõ trách nhiệm pháp lý của họ trong trường hợp tiết lộ những thông tin đó.

c. Đối xử bình đẳng giữa những người yêu cầu công chứng

Công chứng viên không được phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, địa vị xã hội, khả năng tài chính, tuổi tác giữa những người yêu cầu công chứng khi họ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện việc công chứng, bảo đảm đối xử bình đẳng giữa những người yêu cầu công chứng.

d. Thu phí, thù lao công chứng

Công chứng viên có trách nhiệm thu đúng, thu đủ và công khai phí, thù lao công chứng theo quy định đã được niêm yết; khi thu phí, thù lao công chứng phải ghi hóa đơn, chứng từ đầy đủ và thông báo cho người yêu cầu công chứng biết rõ về các khoản thu và số tiền mà họ phải nộp.

đ. Những việc công chứng viên không được làm trong quan hệ với người yêu cầu công chứng

- Sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng.

Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ người yêu cầu công chứng ngoài phí công chứng, thù lao công chứng và chi , khác đã được quy định, xác định, thoả thuận.

- Nhận tiền hoặc bất kỳ lợi ích vật chất nào khác từ người thứ ba ai thực hiện hoặc không thực hiện việc công chứng dẫn tới hậu quả cây thiệt hại đến lợi ích chính đáng của người yêu cầu công chứng và các bên liên quan.

- Sử dụng thông tin biết được từ việc công chứng để mưu cầu lợi ích cá nhân.

- Thực hiện công chứng trong trường hợp mục đích và nội dung của hợp đồng, giao dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội.

- Đưa ra những lời hứa hẹn nhằm lôi kéo người yêu cầu công chứng hoặc tự ý thu tăng hoặc giảm phí công chứng, thù lao công chứng so với quy định và sự thoả thuận.

- Công chứng các hợp đồng, giao dịch có liên quan về mặt lợi ích giữa công chứng viên và người yêu cầu công chứng.

- Thông đồng, tạo điều kiện cho người yêu cầu công chứng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

- Trả tiền hoa hồng, chiết khấu cho người yêu cầu công chứng hoặc người môi giới.

- Câu kết với người yêu cầu công chứng, những người có liên quan làm sai lệch nội dung của văn bản công chứng và hồ sơ đã công chứng.

2.2. Quan hệ giữa công chứng viên với đồng nghiệp, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức xã hội nghề nghiệp công chứng

Theo Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, trong mối quan hệ Với đông nghiệp, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức xã hội nghề nghiệp công chứng thì công chứng viên có các nghĩa vụ sau:

- Tôn trọng, bảo vệ danh dự của đồng nghiệp; giữ gìn và phát ly tinh thần đoàn kết, thân thiện, hợp tác giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

- Công chứng viên có trách nhiệm giám sát lẫn nhau trong hành nghề, tận tâm và kiên quyết đấu tranh loại bỏ những hành vi sai trái trong hoạt động công chứng trên cơ sở tôn trọng đồng nghiệp, bảo đảm bí mật nghề nghiệp, vì sự phát triển bền vững của nghề công chứng.

- Khi phát hiện đồng nghiệp có sai sót trong hành nghề, công chứng viên có nghĩa vụ góp ý thẳng thắn nhưng không được hạ thấp danh dự, uy tín của đồng nghiệp và báo cáo với người có trách nhiệm nếu đó là hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây tổn hại đến nghề nghiệp.

- Chấp hành các nội quy, quy chế của tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức xã hội nghề nghiệp công chứng.

- Hướng dẫn, giúp đỡ những đồng nghiệp mới vào nghề.

- Tham gia vào các hoạt động nghề nghiệp và hoạt động xã hội khác do Nhà nước, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức hoặc phát động nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của nghề công chứng.

- Đóng phí thành viên tổ chức xã hội nghề nghiệp theo quy định.

- Phối hợp với tổ chức hành nghề công chứng mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp để dự phòng giải quyết rủi ro, tai nạn nghề nghiệp.

Ngoài ra, Luật Công chứng và các văn bản liên quan còn quy định những việc công chứng viên không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp, tổ chức hành nghề công chứng như sau:

- Xúc phạm hoặc có hành vi làm tổn hại uy tín của đồng nghiệp, tổ chức hành nghề công chứng.

- Gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội với đồng nghiệp để giành lợi thế cho mình trong hành nghề.

- Hợp tác với cá nhân, tổ chức có khả năng gây áp lực buộc người yêu cầu công chứng phải đến tổ chức hành nghề công chứng của mình để công chứng vì mục đích lợi nhuận.

- Tiến hành bất kỳ hành vi quảng cáo bản thân và tổ chức hành nghề công chứng của mình dưới mọi hình thức không đúng quy định của pháp luật.

- Hoạt động môi giới, nhận hoặc đòi tiền hoa hồng khi giới thiệu cho đồng nghiệp về yêu cầu công chứng mà mình không đảm nhận.

Mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịc khác ngoài trụ sở tổ chức hành nghề công chứng.

- Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác.

2.3. Quan hệ với người tập sự hành nghề công chúng

- Công chứng viên có bổn phận tham gia vào công tác hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng; nêu cao trách nhiệm, tận tâm truyền đạt kiến thức và kinh nghim nghề nghiệp đối với người tập sự hành nghề công chứng.

- Công chứng viên hướng dẫn tập sự không được thực hiện những việc sau:

+ Phân biệt, đối xử mang tính cá nhân với những người đang tập sự hành nghề công chứng do mình hướng dẫn.

+ Đòi hỏi lợi ích vật chất, tiền bạc từ người tập sự hành nghề công chứng.

+ Thông đồng với người tập sự hành nghề công chứng để báo cáo sai sự thật, báo cáo khống về kết quả tập sự hành nghề công chứng.

+ Lợi dụng tư cách là công chứng viên hướng dẫn để buộc người tập sự phải làm những việc không thuộc phạm vi tập sự hoặc những hành vi vi phạm pháp luật trái đạo đức xã hội nhằm đạt được những lợi ích cho mình.

2.4. Quan hệ với cá nhân, tổ chức khác

Công chứng viên phải tuân thủ quy định của pháp luật trong khi làm việc với các cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khác; có Thái độ lịch sự, tôn trọng công chức nhà nước, cá nhân, tổ chức khác khi hợp tác với công chứng viên trong quá trình thi hành công vụ, liên hệ công tác.

3. Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, xử lý vi phạm, tắc đạo đức hành nghề công chúng

- Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Chánh thanh tra Bộ Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc tuân thủ Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng trong phạm vi toàn quốc.

- Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng đối với công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng trong phạm vi địa phương quản lý.

- Tổ chức xã hội nghề nghiệp công chứng có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng đối với công chứng viên trong tổ chức mình.

- Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng đối với công chứng viên tại tổ chức mình.

- Công chứng viên gương mẫu trong thực hiện Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng thì được Nhà nước, tổ chức xã hội nghề nghiệp công chứng viên ghi nhận và vinh danh.

- Công chứng viên thực hiện không đúng quy tắc đạo đức hành nghề công chứng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị nhắc nhở, phê bình, khiển trách, xử lý kỷ luật theo Điều lệ của tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên, bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Ngọc (tổng hợp)

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow