Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Theo quy định tại Điều 17 Luật dân sự 2015 về nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Tháng 11 17, 2020 - 20:20
 0  82

Luật dân sự 2015, Điều 17. Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân:

"1. Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản.

2. Quyền sở hữu, quyền thừa kế và quyền khác đối với tài sản.

3. Quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó."

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.