Phạm vi điều chỉnh Luật hôn nhân và gia đình

Theo quy định tại Điều 1 Luật hôn nhân và gia đình 2014 về Phạm vi điều chỉnh.

Tháng 11 25, 2020 - 15:00
Tháng 11 25, 2020 - 15:03
 0  121

Luật Hôn nhân và gia đình (số: 52/2014/QH13, ngày 19 tháng 06 năm 2014) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình."

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.