Phân biệt giấy tờ có giá với giấy tờ chứng minh quyền tài sản

Giấy tờ có giá trị giá được bằng tiền, giấy tờ chứng minh quyền tài sản là giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó.

14/08/2021 - 10:49 GMT+7
 0  90
Theo dõi DocLuat trên Google News

Cần phân biệt giữa giấy tờ có giá với các giấy tờ chứng minh quyền tài sản khác, không phải là giấy tờ có giá như: giấy vay nợ, sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ...

Thứ nhất là tính chuyển giao:

- Quyền tài sản trong giấy tờ có giá luôn có khả năng chuyển giao bằng cách trao giấy tờ có giá.

- Quyền tài sản trong các giấy tờ chứng minh quyền tài sản khác có thể được chuyển giao hay không còn tùy thuộc vào nội dung biểu hiện giấy tờ đó.

Thứ hai là chứng minh chủ thể:

- Người nắm giữ giấy tờ có giá được suy đoán là chủ thể quyền mà không cần phải thông qua thủ tục đăng ký.

- Thế nhưng, chủ thể quyền của các giấy tờ chứng minh quyền tài sản khác thường được xác định trước và chỉ được chuyển giao thông qua thủ tục đăng ký, thông báo phù hợp cho bên chủ thể nghĩa vụ.

Thứ bà là ảnh hưởng quyền khi bị mất:

- Nếu giấy tờ có giá bị mất thì mất luôn cả quyền yêu cầu.

- Thế nhưng, việc đánh mất các giấy tờ chứng minh quyền tài sản khác không làm ảnh hưởng đến quyền của chủ thể quyền.

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow