Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của công an liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú CT05 theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA năm 2021 có hướng dẫn và file word đính kèm.

28/09/2021 - 20:12 GMT+7
 0  130
Theo dõi DocLuat trên Google News

……………………(1)

……………………(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu CT05 ban hành theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

 

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ

Hồ sơ của Ông/Bà: .......................................................

Số định danh cá nhân/CMND: .................................

Nơi thường trú: .........................................................

Nơi tạm trú: ..................................................

Nơi ở hiện tại: ............................................

Số điện thoại: .................................

Email: ............................................

Nội dung yêu cầu giải quyết: .............................................

Qua nghiên cứu hồ sơ và căn cứ vào quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành, đề nghị Ông/Bà hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau:

  1. Bổ sung thêm các giấy tờ, thủ tục sau: ........................
  1. Kê khai lại các biểu mẫu sau: ................................
  1. Hướng dẫn khác: ......................................

    Lý do: .........................................................

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vấn đề vướng mắc, Ông/Bà liên hệ với Công an........ ; Số ĐT…………………………. để được hướng dẫn./.

 

……., ngày….…. tháng ….…… năm ….…

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chữ ký số của cán bộ tiếp nhận hồ sơ)

 

 

 

 

Chú thích:

(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú

(2) Cơ quan đăng ký cư trú

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow