Quân nhân xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu?

Quân nhân hay sĩ quan quân đội xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở nơi UBND cấp xã, phường đang nhập ngũ, đang đóng quân, đang có hộ khẩu tập thể.

03/10/2022 - 21:42 GMT+7
 0  109
Theo dõi DocLuat trên Google News

Căn cứ pháp lý

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Luật cư trú năm 2020

Luật hộ tịch năm 2014

Luật nuôi con nuôi năm 2010

Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật hộ tịch

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm gì?

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là một loại giấy tờ nhân thân để xác định tại thời điểm xin cấp thì tình trạng hôn nhân là gì: Chưa đăng ký kết hôn với ai, đã đăng ký kết hôn nhưng sau đó đã ly hôn theo bản án, quyết định của Tòa án…

Việc xác nhận tình trạng hôn nhân có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong việc xác nhận người đó có quan hệ hôn nhân thế nào mà còn là căn cứ để xác định tài sản chung, tài sản riêng…

Theo Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP; Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được dùng trong trường hợp muốn đăng ký kết hôn và mục đích khác.

Theo đó, khi muốn đăng ký kết hôn, anh phải đáp ứng đủ điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 gồm:

- Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

- Không thuộc các trường hợp bị cấm

- Không bị mất năng lực hành vi dân sự

Ngoài ra; các loại giấy tờ anh cần phải chuẩn bị khi muốn đăng ký kết hôn gồm:

- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu.

- Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND cấp xã có thẩm quyền cấp

- Các giấy tờ liên quan khác.

Ngoài ra; Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân còn bắt buộc phải dùng trong các trường hợp sau đây:

- Mua bán bất động sản khi muốn chứng minh đấy là tài sản riêng

- Nuôi con nuôi (Điều 17 Luật Nuôi con nuôi 2010)

- Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật

Như vậy; khi xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với mục đích đăng ký kết hôn; thì không thể sử dụng giấy này để thực hiện các công việc khác nữa.

Quân nhân xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu?

Thẩm quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nói chung:

Như đã biết; thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là UBND cấp xã nơi người có yêu cầu thường trú. Trường hợp không có nơi thường trú thì UBND xã nơi người đó tạm trú có thẩm quyền cấp. Cụ thể theo Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:

UBND cấp xã; nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Không có nơi thường trú; nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì UBND cấp xã; nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Thẩm quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của quân nhân

Và theo quy định của Luật cư trú thì nơi cư trú của công dân là nơi thường trú và nơi tạm trú:

- Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú;

- Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú.

Cũng theo quy định của Điều 15 luật cư trú; Nơi cư trú của người học tập, công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang:

- Nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, sinh viên, học viên các trường Quân đội nhân dân là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng có nơi cư trú khác theo quy định của Luật này.

- Nơi cư trú của sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, học sinh, sinh viên, học viên các trường Công an nhân dân, hạ sĩ quan nghĩa vụ, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an có nơi cư trú khác theo quy định của Luật này.

Như vậy; Thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho quân nhân là UBND xã, phường nơi đơn vị của người đó đóng quân; trừ trường hợp người đó có nơi cư trú ngoài đơn vị.

Thủ tục để xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Quân nhân xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cũng sẽ phải thực hiện các thủ tục sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ:

Mẫu Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

Giấy tờ tùy thân của người được cấp giấy nộp kèm theo

Người đã ly hôn hoặc vợ chồng đã mất thì cần phải có giấy tờ hợp lệ để chứng minh như bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án, giấy báo tử…

Người đã ly hôn, hủy kết hôn ở nước ngoài thì cần có bản sao trích lục hộ tịch tương ứng.

Bước 2: Nộp tại UBND xã nơi người có yêu cầu mà đơn vị đóng quân; trường hợp đã có nơi cư trú ngoài đơn vị thì tiến hành nộp tại UBND xã đó.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, xác minh tình trạng độc thân của người có yêu cầu và cấp giấy xác nhận cho người đó.

Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trả lời, xác minh, ủy ban nhân dân cấp xã cấp giấy xác nhận cho người có yêu cầu, nếu cần phải chứng minh tình trạng hôn nhân hoặc phải kiểm tra lại.

Nguyễn Văn Ngọc

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow