Quốc tịch của pháp nhân

Theo quy định tại Điều 80 Luật dân sự 2015 về Quốc tịch của pháp nhân.

Tháng 11 23, 2020 - 08:05
 0  138

Luật dân sự 2015 (số: 91/2015/QH13, ngày 24 tháng 11 năm 2015)

"Điều 80. Quốc tịch của pháp nhân:

Pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam là pháp nhân Việt Nam."

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.