Quy định mới về vay vốn ưu đãi xây dựng, sửa nhà

Khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng.

18/01/2022 - 22:17 GMT+7
 0  26
Theo dõi DocLuat trên Google News
Quy định mới về vay vốn ưu đãi xây dựng, sửa nhà
Ảnh minh họa nguồn Internet

Căn cứ khoản 3 điều 1 Thông tư 20/2021/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 20/1/2022), đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Thông tư 25/2015/TT-NHNN thì Thông tư 20/2021/TT-NHNN đã bổ sung nội dung mới "mức vay tối đa không quá 500 triệu đồng".

Căn cứ khoản 4 điều 1 Thông tư 20/2021/TT-NHNN, đối với khách hàng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

So với quy định hiện hành tại Thông tư 25/2015/TT-NHNN, nội dung này có những điểm mới sau:

- Không còn quy định thời gian cho vay tối thiểu là 15 năm.

- Bổ sung quy định thời gian cho vay tối đa là 25 năm.

Đồng thời, theo khoản 5 điều 1 Thông tư 20/2021/TT-NHNN, lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố trong từng thời kỳ (hiện nay, tại Thông tư 25/2015/TT-NHNN thì lãi suất này do Thủ tướng quyết định). Lãi suất cho vay ưu đãi không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Căn cứ khoản 2 điều 1 Thông tư 20/2021/TT-NHNN, đối tượng được vay vốn ưu đãi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, bao gồm:

- Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

- Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

- Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow