Quyền của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú

Theo quy định tại Điều 67 Luật dân sự 2015 về Quyền của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú

Tháng 11 20, 2020 - 17:49
 0  56

Luật dân sự 2015 (số: 91/2015/QH13, ngày 24 tháng 11 năm 2015)

"Điều 67. Quyền của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú:

1. Quản lý tài sản của người vắng mặt.

2. Trích một phần tài sản của người vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn, nghĩa vụ tài chính khác của người vắng mặt.

3. Được thanh toán các chi phí cần thiết trong việc quản lý tài sản của người vắng mặt."

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.