Gắn thẻ: Lĩnh vực: Ngoại giao

Thông tư 01/2012/TT-BNG hướng dẫn Nghị định 111/2011 về...

Thông tư 01/2012/TT-BNG hướng dẫn thực hiện một số quy định của nghị định số 111...

Nghị định 111/2011/NĐ-CP về chứng nhận lãnh sự, hợp phá...

Nghị định 111/2011/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận lãnh ...

Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.