Gắn thẻ: Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

Luật Giá 2023, số 16/2023/QH15

Luật Giá 2023, số 16/2023/QH15 quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chứ...

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, số 19/2023/...

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, số 19/2023/QH15 quy định về nguyên t...

Luật Giao dịch điện tử 2023, số 20/2023/QH15

Luật Giao dịch điện tử 2023, số 20/2023/QH15 quy định việc thực hiện giao dịch b...

Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.