Thành lập, đăng ký pháp nhân

Theo quy định tại Điều 82 Luật dân sự 2015 về đăng ký thành lập, đăng ký pháp nhân, đăng ký thay đổi pháp nhân.

Tháng 11 23, 2020 - 08:14
Tháng 11 23, 2020 - 08:14
 0  64

Luật dân sự 2015 (số: 91/2015/QH13, ngày 24 tháng 11 năm 2015)

"Điều 82. Thành lập, đăng ký pháp nhân:

1. Pháp nhân được thành lập theo sáng kiến của cá nhân, pháp nhân hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Đăng ký pháp nhân bao gồm đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi và đăng ký khác theo quy định của pháp luật.

3. Việc đăng ký pháp nhân phải được công bố công khai."

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.