Thế chấp nhà đất cho ngân hàng thì bên thế chấp có quyền gì?

Sau đây là những quy định của pháp luật khi tài sản là nhà đất đã thế chấp cho ngân hàng thì người sử dụng, sở hữu có những quyền gì.

02/11/2021 - 22:39 GMT+7
 0
 42
Theo dõi DocLuat trên Google News

Không được bán, tặng cho nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng

Tùy vào từng trường hợp: Theo quy định tại khoản 8 Điều 320 Bộ luật Dân sự 2015, bên thế chấp không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 321 Bộ luật Dân sự 2015.

Khoản 5 Điều 321 Bộ luật Dân sự quy định, được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

Như vậy, bên thế chấp vẫn được quyền bán, tặng cho nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng nếu được bên nhận thế chấp (ngân hàng) đồng ý. Trường hợp ngân hàng không đồng ý thì không được quyền bán, tặng cho nhà đất đang thế chấp.

Trường hợp mua nhà đang thế chấp tại ngân hàng thì bên mua trở thành bên thế chấp

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, thì bên nhận bảo đảm (ngân hàng) không có quyền truy đòi đối với tài sản bảo đảm đã được chuyển nhượng do có sự đồng ý của bên nhận bảo đảm và không được tiếp tục dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận.

Như vậy, trường hợp tại thời điểm ngân hàng đồng ý cho bên thế chấp bán căn nhà và các bên (ngân hàng, bên thế chấp, bên mua nhà) thỏa thuận về việc tiếp tục dùng căn nhà này làm tài sản bảo đảm, thì khi các bên hoàn tất thủ tục chuyển nhượng căn nhà. Bên mua hoàn tất thủ tục đăng ký quyền sở hữu và trở thành chủ sở hữu căn nhà thì lúc này bên mua nhà trở thành bên thế chấp.

Ngược lại, trường hợp tại thời điểm ngân hàng đồng ý cho bên thế chấp bán căn nhà, đồng thời các bên (ngân hàng, bên thế chấp, bên mua nhà) thỏa thuận về việc không tiếp tục sử dụng căn nhà làm tài sản bảo đảm và tiến hành xóa đăng ký biện pháp bảo đảm đối với căn nhà. Lúc này, bên mua nhà trở thành chủ sở hữu căn nhà và không trở thành bên thế chấp.

Được quyền cho thuê nhà đang thế chấp tại ngân hàng

Theo quy định tại khoản 6 Điều 321 Bộ luật Dân sự 2015, bên thế chấp được quyền cho thuê tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê biết về việc tài sản cho thuê đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.

Như vậy, bên thế chấp được quyền cho thuê nhà đang thế chấp, song phải thông báo cho bên thuê biết về việc nhà cho thuê đang thế chấp tại ngân hàng, đồng thời phải thông báo cho ngân hàng biết về việc cho thuê nhà đang thế chấp.

Một căn nhà không thể thế chấp đảm bảo cho nhiều hợp đồng vay tiền tại ngân hàng

Theo Điều 296 Bộ luật Dân sự 2015 thì một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm tài sản này có giá trị lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Như vậy, một căn nhà có thể được thế chấp để bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ trả tiền theo các hợp đồng tín dụng khác nhau. Tuy nhiên, phải đảm bảo điều kiện là tại thời điểm xác lập giao dịch thế chấp căn nhà, giá trị của căn nhà phải lớn hơn tổng giá trị của các khoản vay trước đó đã ký với ngân hàng.

Nhà đất thế chấp sẽ bị xử lý khi đến hạn bên vay không trả được tiền

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow