Thêm 3 nghĩa vụ mới cho cổ đông theo Luật doanh nghiệp từ 1/1/2021

Tôi nghe nói, theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, từ năm sau cổ đông sẽ có nhiều nghĩa vụ hơn hiện nay. Sự thật của quy định mới này là thế nào?

27/12/2020 - 10:03 GMT+7
 0  66
Theo dõi DocLuat trên Google News

Luật sư tư vấn

Điều 119 Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã bổ sung thêm các nghĩa vụ mới cho cổ đông từ ngày 1/1/2021, bao gồm:

1. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật.

2. Chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

3. Nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

Theo tôi, việc bổ sung quy định mới nêu trên sẽ bảo vệ tốt hơn bí mật kinh doanh của công ty nói riêng và các thông tin khác của công ty nói chung, cũng như đảm bảo được quyền lợi chính đáng của các cổ đông.

Ví dụ: Với thông tin mang tính nội bộ, cổ đông cần biết để góp ý và đưa ra những kiến nghị nhằm phát triển công ty tốt hơn. Tuy nhiên, những thông tin này nếu đối thủ biết được sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó, việc cho biết thông tin là nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của cổ đông nhưng cấm phát tán thông tin này cho người khác sẽ giúp bảo vệ lợi ích chung của công ty.

Với quy định mới này, cổ đông cần được hiểu rằng những thông tin nghiêm cấm phát tán cho tổ chức, cá nhân sẽ là với thông tin mang tính chất không công khai (thông tin nội bộ). Thông tin mang tính chất công khai (như thông báo về tình hình cổ tức, phát hành thêm cổ phiếu đã được công ty công bố trên Sở giao dịch chứng khoán...) không bị cấm bởi quy định này.

Ngoài các nghĩa vụ mới nêu trên với cổ đông, Luật Doanh nghiệp năm 2020 tiếp tục giữ nguyên các nghĩa vụ theo quy định hiện hành tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, cụ thể:

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.

Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

3. Tuân thủ Điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

4. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

5. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM( theo vnExpress)

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow