Thời hạn đăng kiểm xe ô tô từ tháng 10/2021 có gì mới?

Kể từ ngày 01/10/2021 sẽ áp dụng quy định mới về thời hạn đăng kiểm của xe ô tô, ô tô đầu kéo, rơmoóc, sơmi rơmoóc (xe cơ giới) theo quy định mới tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT.

Tháng 9 24, 2021 - 12:40
Tháng 1 24, 2022 - 22:03
 0  28

Luật sư tư vấn

Căn cứ khoản 2 Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 08 năm 2021 (có hiệu lực từ ngày 1/10/2021), chu kỳ kiểm định với Ô tô như sau:

1. Ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải: sản xuất đến 7 năm thì chu kỳ đầu 30 tháng, chu kỳ định kỳ 18 tháng; sản xuất trên 7 năm đến 12 năm thì chu kỳ định kỳ 12 tháng; sản xuất trên 12 năm có chu kỳ định kỳ 6 tháng.

2. Ô tô chở người các loại đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải: sản xuất đến 5 năm thì chu kỳ đầu 24 tháng, chu kỳ định kỳ 12 tháng (theo Thông tư 70/2015/TT-BGTVT đang áp dụng, chu kỳ đầu chỉ 18 tháng, chu kỳ định kỳ 6 tháng); sản xuất trên 5 năm thì chu kỳ định kỳ 6 tháng; có cải tạo thì chu kỳ đầu 12 tháng, chu kỳ định kỳ 6 tháng.

3. Ô tô chở người các loại trên 9 chỗ: không cải tạo thì chu kỳ đầu 18 tháng, chu kỳ định kỳ 6 tháng; có cải tạo thì chu kỳ đầu 12 tháng, chu kỳ định kỳ 6 tháng.

4. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 7 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm thì chu kỳ đầu 24 tháng, chu kỳ định kỳ 12 tháng.

5. Ô tô tải các loại, Ô tô chuyên dùng, Ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 7 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm thì chu kỳ định kỳ là 6 tháng.

6. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơmoóc, sơmi rơmoóc có cải tạo thì chu kỳ đầu 12 tháng, chu kỳ định kỳ 6 tháng.

7. Ô tô chở người các loại trên 9 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 9 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 9 chỗ); ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng); ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người sản xuất từ 15 năm trở lên thì chu kỳ định kỳ 3 tháng.

Chu kỳ đầu chỉ áp dụng với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong thời gian 2 năm, tính từ năm sản xuất; số chỗ trên ô tô chở người bao gồm cả người lái.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM

Nguyễn Văn Ngọc (theo VnExpress)

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.