Tìm hiểu về bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng

Việc nắm vững các quy định về bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm hợp đồng dân sự, thương mại, xây dựng sẽ hữu ích cho bạn trong thỏa thuận.

13/11/2021 - 12:28 GMT+7
 0  41
Theo dõi DocLuat trên Google News

Mức phạt vi phạm hợp đồng dân sự là bao nhiêu?

Do các bên tự thỏa thuân vì: Căn cứ khoản 2 Điều 418 Bộ luật Dân sự năm 2015, mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Trong hợp đồng dân sự, nếu các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt và vừa bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm chỉ chịu phạt vi phạm?

Đúng vì: Căn cứ khoản 3 Điều 418 Bộ luật Dân sự năm 2015, các bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm.

Mức phạt vi phạm hợp đồng thương mại là bao nhiêu?

Căn cứ điều 301 Luật Thương mại năm 2005, mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật Thương mại năm 2005.

Giá trị bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại bao gồm những khoản nào?

Tổn thất thực tế, trực tiếp; khoản lợi trực tiếp bị mất mà bên bị vi phạm phải chịu: Căn cứ điều 301 Luật Thương mại năm 2005, mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật Thương mại năm 2005.

Mức phạt vi phạm hợp đồng xây dựng với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công là bao nhiêu?

Không quá 12% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm: Căn cứ khoản 2 điều 146 Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, mức phạt hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Ngoài mức phạt theo thỏa thuận, bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba (nếu có) theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan khác.

Trường hợp một bên vi phạm hợp đồng xây dựng do nguyên nhân của bên thứ ba, bên vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm vi phạm hợp đồng với bên kia?

Đúng vì Căn cứ khoản 6 điều 146 Luật Xây dựng năm 2014, trường hợp một bên vi phạm hợp đồng do nguyên nhân của bên thứ ba, bên vi phạm phải chịu trách nhiệm vi phạm hợp đồng trước bên kia. Tranh chấp giữa bên vi phạm với bên thứ ba được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Ngọc (theo VnExpress)

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow