Trợ cấp thôi việc khác gì trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc vô cùng quen thuộc đối với người lao động, tuy nhiên không phải ai cũng phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.

06/07/2022 - 21:11 GMT+7
 0  77
Theo dõi DocLuat trên Google News

1. Điểm giống nhau giữa trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc. 

Trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc có các điểm giống nhau như sau:

-  Trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc được tính dựa trên tiền lương và thời gian làm việc của người lao động.

- Giúp người lao động trang trải cuộc sống trong khoảng thười gian đi tìm việc mới. 

2. Điểm khác nhau giữa trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc. 

Tiêu chí  Trợ cấp thất nghiệp  Ttrợ cấp thôi việc
Căn cứ pháp lý chương 6 Luật Việc làm 2013

Tại điều 46 bộ luật Lao động 2019 và tại Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Đối tượng chi trả Cơ quan bảo hiểm xã hội Người sử dụng lao động
Điều kiện hưởng

- Chấm dứt hợp đồng lao động , hợp đồng làm việc , trừ trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động

- Người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cập thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động

- Và chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ trừ các trường hợp như thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, bị tạm giam, chết...

- Người lao động làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên 

- Hợp đồng lao động bị chấm dứt do nguyên nhân như là :

+ Hết hạn hợp đồng

+ Hoàn thành công việc theo hợp đồng

+ Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng

+ Người lao động bị kêt án tù 

+ Người lao động chết, bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết

+ Người sử dụng lao động chấm dưt hoạt động hoặc bị ra thông báo không có người đại diện hợp pháp.

+ Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp.

Tiền lương tính trợ cấp Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp Tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động nghỉ việc
Thời gian tính hưởng trợ cấp - Tính theo thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

- Thời gian tính trợ cấp = Tổng thời gian làm việc thực tế - thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp - thời gian làm việc đã được chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm

- Thời gian này được tính theo năm( đủ 12 tháng) và làm tròn như sau:

+ có tháng lẻ ít hoặc bằng 06 tháng được tính bằng 1/2 năm

+ Trên 06 tháng được tính bằng 01 năm

Mức hưởng

Mức hưởng/ tháng= 60% X Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp mức hưởng bằng 1/2 thời gian tính trợ cấp x tiền lương bình quan của 06 tháng lao động liền kề theo hợp đồng lao động trước khi nghỉ việc
Giới hạn mức hưởng

- Tối đa 05 lần mức lương cơ sở/ tháng đối với người lao động theo chế độ lương của Nhà nước

- Tối đa 05 lần mức lương tối thiều vùng/ tháng đối với người lao động theo chế độ tiền lương của doanh nghiệp. 

Không giới hạn

 Nguyễn Văn Ngọc

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow