Trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề

Theo quy định tại Điều 178 Bộ luật dân sự năm 2015 về Trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề: chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, sang nhà đối diện và được trổ ra đường đi chung.

Tháng 12 9, 2020 - 11:49
Tháng 12 9, 2020 - 11:49
 0  101

Bộ luật dân sự năm 2015 (số: 91/2015/QH13, ngày 24 tháng 11 năm 2015)

"Điều 178. Trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề

1. Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Mặt dưới mái che trên cửa ra vào, mặt dưới mái che cửa sổ quay ra đường đi chung phải cách mặt đất từ 2,5 mét trở lên."

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.