Doanh nghiệp

Quy định, thành lập, cơ cấu, điều hành công ty hợp danh

Quy định, thành lập, cơ cấu, điều hành công ty hợp danh, các thành viên hợp danh...

Hiệu lực nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Quy định của pháp luật hiện hành về hiệu lực nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, qu...

Quy định về hủy bỏ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông

Quy định về hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong Luật Doanh nghiệp n...

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân không?

Tư cách pháp nhân là tư cách pháp lý được Nhà nước công nhận cho một tổ chức (nh...

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp m...

Công ty cổ phần mang bản chất là công ty đối vốn, thành viên công ty thường rất ...

Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện Luật Doanh nghiệ...

Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 20...

Đặc điểm chính của hội đồng thành viên trong công ty TNHH?

Căn cứ Điều 55 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về hội đồng thành viên như sa...

Điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên trong công ...

Điều 58 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về điều kiện và thể thức tiến hành h...

Chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc, tổng giám đốc trong c...

Điều 63 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về Chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc,...

Quy định ban kiểm soát trong Công ty TNHH hai thành viê...

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về Ban kiểm soát, Kiểm soát viên như sau: Ba...

Công ty mẹ là gì? công ty con là gì? mối quan hệ của ha...

Công ty mẹ là gì? công ty con là gì? Hoạt động của hai công ty này ra sao? Công ...

Có được chuyển nhượng vốn điều lệ trong công ty THNN?

Chuyển nhượng vốn trong công ty THNN được hiểu là thành viện hoặc chủ sơ hữu chu...

Trường hợp nào kinh doanh bất động sản không phải lập d...

Từ ngày 01/3/2022 sẽ có quy định mới tại Nghị định 02/2022/NĐ-CP về các trường h...

Xây phòng trọ, nhà trọ cho thuê có phải đăng ký kinh do...

Xây dãy phòng trọ cho thuê trên đất đứng tên chính chủ để cho công nhân thuê có ...

Khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết sẽ có quyền để lại tà...

Khi chủ doanh nghiệp chết đi những nghĩa vụ tài sản và các khoản nợ mà doanh ngh...

Bán doanh nghiệp tư nhân theo Luật doanh nghiệp 2020

Chuyển nhượng (bán) lại toàn bộ thương hiệu doanh nghiệp tư nhân và tài sản của ...