Tuân theo quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

Khi đề cập đến quy tắc, chúng ta phải hình dung ngay đến yêu cầu chuẩn mực, đã là chuẩn mực thì phải hướng tới và thực hiện đúng.

24/10/2021 - 20:33 GMT+7
 0
 63
Theo dõi DocLuat trên Google News

Ngoài những quy định của Luật Công chứng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, công chứng viên phải tuân theo quy tắc đạo đức hành nghề công chứng được ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Quy tắc Đạo đức hành nghề công chứng đòi hỏi thái độ của công chứng viên khi ứng xử và hành nghề phải đi vào khuôn phép pháp luật, đó là:

1. Quan hệ công việc với người yêu cầu công chứng

Sự công tâm, khách quan, trung thực của công chứng viên đối với từng chủ thể là bắt buộc trong khi hành nghề. Về nguyên tắc chung, công chứng viên không được để tình cảm riêng hoặc ý chí chủ quan dẫn đến làm sai quy định trong khi giao tiếp với người yêu cầu công chứng và trong khi công chứng. Trong hành nghề, công chứng viên được tiếp xúc với nhiều đối tượng đến yêu cầu công chứng, hầu hết họ đều có thái độ, cử chỉ lịch sự, đúng mực nhưng cũng có người có thái độ, hành vi thiếu văn hóa trong giao tiếp. Do vậy, công chứng viên cần giữ bình tĩnh, dứt khoát về thái độ, kiên trì giải quyết sự việc.

2. Quan hệ công việc của công chứng viên với đồng nghiệp

Hoạt động công chứng do công chứng viên quyết định độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về văn bản công chứng do mình chứng nhận. Trong quá trình hành nghề, công chứng viên thường xuyên có sự phối hợp, bàn luận về chuyên môn, chia sẻ thông tin, nghiệp vụ với đồng nghiệp.

Mối quan hệ mật thiết giữa đồng nghiệp còn được thể hiện ở sự cầu thị, học tập lẫn nhau, trong tự đào tạo lại tại cơ sở hành nghề.

Trong quan hệ với đồng nghiệp, công chứng viên phải xử sự với nhau có văn hóa, tôn trọng, bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp; có thái độ thân thiện, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành tốt các việc đã được nhà nước ủy thác.

3. Quan hệ với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan, tổ chức có liên quan

Công chứng viên không hoạt động thuần túy về chuyên môn, chỉ biết vun vén cho lợi ích cá nhân của họ trong công việc mà còn có trách nhiệm thực hiện nội quy, tham gia tích cực các hoạt động của đơn vị, quan tâm đến lợi ích của toàn đơn vị, lợi ích của người khác, cũng như niềm tin của người yêu cầu công chứng.

Trong quan hệ với các cơ quan như: các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, các tổ chức tín dụng, công chứng viên cần căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế để xử lý các vướng mắc cả về nội dung yêu cầu và thời gian hồi đáp thông tin sao cho đạt được mục đích công chứng một cách nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước về công chứng, cơ quan tiến hành tố tụng khi có yêu cầu tới công chứng viên liên quan đến văn bản công chứng hoặc việc công chứng thì công chứng viên có thái độ tôn trọng, nghĩa vụ hợp tác trong việc giải quyết công việc được thuận lợi, đúng pháp luật.

Nguyễn Văn Ngọc

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow