Ủy quyền tặng cho xe cần thủ tục và giấy tờ gì?

Để thực hiện công chứng hợp đồng ủy quyền tặng cho xe ô tô, xe mô tô, xe máy cần những loại giấy tờ và thủ tục gì.

05/08/2021 - 10:20 GMT+7
 0  87
Theo dõi DocLuat trên Google News

Để thực hiện việc ủy quyền tặng cho xe và công chứng hợp đồng ủy quyền tặng cho xe thì bạn cần những loại giấy tờ gì:

* Bên ủy quyền xe cần chuẩn bị giấy tờ:

 I – Giấy tờ tùy thân: Giấy tờ tùy thân gồm một trong những loại giấy tờ sau:

+ Chứng minh nhân dân (CMND), theo Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 2 năm 1999.

+ Căn cước công dân (CCCD), theo Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014.

+ Hộ chiếu (Passport), theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007.

+ Chứng minh sĩ quan quân đội, theo Nghị định 130/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2008.

+ Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, theo Nghị định 59/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016.

* Lưu ý: những giấy tờ tùy thân nêu trên phải còn thời hạn sử dụng và nên cầm loại giấy tờ tùy thân giống trên giấy chứng nhận đăng ký xe (cà vẹt). 

II - Căn cứ nguồn gốc và thời điểm có quyền sở hữu xe để thêm giấy tờ:

1. Nếu xe có trước thời kỳ hôn nhân thì bạn cần thêm:

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Liên hệ UBND phường/xã nơi bạn cư trú):

+ Xác nhận từ khi đủ tuổi đăng ký kết hôn hoặc từ khi ly hôn đến trước ngày đăng ký kết hôn một ngày bạn chưa đăng ký kết hôn.

+ Mục đích xác nhận để: mua bán xe.

+ Thời hạn sử dụng giấy này là 06 tháng.

(theo Điều 33 Thông tư số 04/2020/TT-BTP)

2. Nếu xe được tặng cho riêng hoặc được thừa kế riêng hoặc được phân chia thì bạn cần thêm:

- Hợp đồng tặng cho (nếu được tặng cho).

- Văn bản phân chia di sản (nếu được thừa kế).

- Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản (nếu được phân chia).

3. Nếu xe có trong thời kỳ hôn nhân thì bạn cần thêm:

- Giấy chứng nhận kết hôn.

- Giấy tờ tùy thân của vợ/chồng.

Lưu ý: cả hai vợ chồng phải cùng đi ký công chứng hoặc ủy quyền cho nhau hoặc cùng ủy quyền cho người khác thực hiện công việc này.

(theo khoản 2 Điều 35 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014)

III – Giấy tờ về tài sản:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe (cà vẹt …)

- Nên cầm theo giấy chứng nhận kiểm định và bảo hiểm (nếu có)

 * Bên nhận ủy quyền xe cần chuẩn bị giấy tờ:

- Giấy tờ tùy thân nêu trên.

* Giấy tờ khác kèm theo tùy vào địa phương:

+ Sổ hộ khâu.

+ Sổ tạm trú.

+ Giấy xác nhận thường trú, tạm trú.

* Trường hợp phát sinh thêm:

- Nếu có người tham gia giao dịch mà: Không đọc được hoặc không nghe được hoặc không ký và không điểm chỉ được hoặc trong trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng. (theo Khoản 2 Điều 47 Luật công chứng năm 2014 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp có Công văn 935/BTTP-CC ngày 03/10/2017), người làm chứng chuẩn bị giấy tờ tùy thân nêu trên.

- Nếu có người tham gia giao dịch mà: Trường hợp người yêu cầu công chứng không thông thạo tiếng Việt thì họ phải có người phiên dịch. (theo Khoản 3 Điều 47 Luật công chứng năm 2014), người phiên dịch chuẩn bị giấy tờ tùy thân nêu trên.

(Trên đây là nguồn tổng hợp, chỉ có tính chất tham khảo)

>> Mẫu Hợp đồng ủy quyền toàn quyền xe

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow