Chat ngay

Văn bản

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ bảo vệ dữ liệu...

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch | Ban hành: 17/04/2023 | Hiệu...

Luật Căn cước 2023, số 26/2023/QH15

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch | Ban hành: 27/11/2023 | Hiệu lực: 01/07/2024 | Loại v...

Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăn...

Lĩnh vực: Giao thông | Ban hành: 01/07/2023 | Hiệu lực: 15/08/2023 | Loại văn bả...

Thông tư số 11/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp Hướng dẫn về ...

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch | Ban hành: 27/06/2011 | Hiệu lực: 15/08/2011 | Loại v...

Thông tư số 111/2017/TT-BTC về sửa đồi Thông tư 257/201...

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch | Ban hành: 20/10/2017 | Loại văn bản...

Luật Nhà ở 2023, số 27/2023/QH15

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở | Ban hành: 27/11/2023 | Hiệu lực: 01/01/2025 | Loại văn...

Luật Đất đai 2024, số 31/2024/QH15

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở | Ban hành: 18/01/2024 | Hiệu lực: 01/01/2025 | Loại văn...

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác...

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác...

Thông tư số 08/2023/TT-BTP về Hướng dẫn tập sự hành ngh...

Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02 tháng 10 năm 2023 về Hướng dẫn tập sự hành ng...

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của ...

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP này quy định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của ...

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP liên quan sổ hộ khẩu, sổ tạ...

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên ...

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP quy định về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp ...

Thông tư số 17/2014/TT-NHNN quy định kim khí quý, đá quý

Thông tư số 17/2014/TT-NHNN quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí q...

Nghị định số 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết luật Quốc ...

Nghị định số 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều c...

Nghị định số 97/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định s...

Nghị định số 97/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 t...

Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14

Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14 quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trun...

Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.