Văn bản thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng vi phạm quyền người khác

Thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng nhà được mua trước khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Được biết, ngôi nhà này mua bằng tiền vay mượn của người bạn.

31/10/2021 - 21:54 GMT+7
 0  96
Theo dõi DocLuat trên Google News

Vợ chồng anh Ninh kết hôn và có thỏa thuận với nhau về chế độ tài sản. Trong đó, anh Ninh có ngôi nhà được mua trước khi kết hôn và anh chị thống nhất đây là tài sản chung của vợ chồng. Được biết, ngôi nhà này anh Ninh mua bằng tiền vay mượn của người bạn là anh Hùng, trong đó thỏa thuận nếu đến hạn anh Ninh không đủ khả năng trả nợ thì phải bán ngôi nhà này để trả nợ. Đến nay, đến hạn trả nợ, anh Ninh không đủ khả năng để trả, anh Hùng yêu cầu anh Ninh bán nhà để trả nợ cho anh. Tuy nhiên, anh Ninh cho rằng đây là tài sản chung của vợ chồng nên anh không có quyền bán. Từ sự việc này, anh Hùng và anh Ninh nảy sinh mâu thuẫn. Anh Hùng đã nhờ Tổ hòa giải giúp đỡ và đề nghị cho biết, anh có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị anh Ninh bị vô hiệu không?

Trả lời:

Điều 5 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 (sau đây viết tắt là Luật hôn nhân và gia đình) quy định:

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu do thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng thuộc trường hợp bị vô hiệu quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật hôn nhân và gia đình:

a) Vợ, chồng hoặc vợ chồng đã thỏa thuận về chế độ tài sản;

b) Người bị xâm phạm, người giám hộ của người bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp do có thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

3. Trường hợp Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự có liên quan đến nội dung thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng mà có yêu cầu Tòa án xem xét thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu thì Tòa án phải xem xét, quyết định nội dung thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng liên quan đến tài sản tranh chấp có bị vô hiệu hay không. Trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ thì Tòa án phải tuyên thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu một phần hoặc toàn bộ trong bản án, quyết định để làm cơ sở giải quyết quyền, nghĩa vụ của các bên.

Theo quy định trên, nếu anh Hùng khởi kiện ra Tòa án yêu cầu anh Ninh trả nợ, yêu cầu hủy văn bản thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng anh Ninh, Tòa án xem xét thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng anh Ninh vì vi phạm nghiêm trọng quyền của anh Hùng. Hòa giải viên áp dụng quy định nêu trên để giải thích cho anh Hùng và cả anh Ninh hiểu; đồng thời khuyên anh Ninh có phương án trả nợ cho anh Hùng, không nên để sự việc đi quá xa.

Nguyễn Văn Ngọc

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow