Ý nghĩa của việc xác định 'Thời điểm mở thừa kế'

Thời điểm mở thừa kế được xác định là thời điểm người có tài sản chết hoặc thời điểm Tòa án tuyên người có tài sản là đã chết.

02/03/2024 - 10:10 GMT+7
 0  98
Theo dõi DocLuat trên Google News
Ý nghĩa của việc xác định 'Thời điểm mở thừa kế'
Ý nghĩa của việc xác định 'Thời điểm mở thừa kế'

Thời điểm mở thừa kế được xác định là thời điểm người có tài sản chết hoặc thời điểm Tòa án tuyên người có tài sản là đã chết.

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm để xác định những người thừa kế: người còn sống vào thời điểm mở thừa kế, người đã thành thai vào thời điểm mở thừa kế và sinh ra còn sống, người thừa kế là cơ quan, tổ chức phải còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Từ thời điểm mở thừa kế, người thừa kế có quyền, nghĩa vụ của người chết để lại Thời điểm mở thừa kế là thời điểm xác định di sản thừa kế của người chết để lại, là thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện về thừa kế. Thời hiệu khởi kiện về thừa kế là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

Cụ thể việc xác định thời điểm mở thừa kế có ý nghĩa quan trọng vì thời điểm mở thừa kế là thời điểm để xác định:

- Thứ nhất, những tài sản và nghĩa vụ tài sản của người để lại di sản khi người đó chết bao gồm những gì; giá trị là bao nhiêu;.... để giải quyết việc phân chia di sản cho những người thừa kế.

- Thứ hai, xác định được người thừa kế tại thời điểm mở thừa kế. Người thừa kế này được xác định như sau: người thừa kế phải là người còn sống vào sinh ra sau thời điểm mở thừa kế phải thành thai trước thời điểm người để lại di sản chết. Những người chết trong cùng một thời điểm không được hưởng thừa kế của nhau; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế phải còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Vì vậy, thời điểm mở thừa kế cần được xác định chính xác theo giờ, phút mà người để lại di sản chết, nếu không xác định được chính xác giờ, phút người để lại di sản chết thì thời điểm mở thừa kết được tính theo ngày mà người để lại di sản chết.

Đối với người bị mất tích thì căn cứ vào quyết định của Tòa án tuyên bố người đó là đã chết, thời điểm mở thừa kế là ngày chết được xác định trong quyết định của Tòa án. Nếu không xác định được ngày chết, thì ngày mà quyết định của Tòa án tuyên bố người đó là đã chết có hiệu lực pháp luật được coi là thời điểm mở thừa kế.

- Thử ba, Thời điểm mở thừa kế có ý nghĩa về mặt thời hiệu. Theo đó, việc từ chối nhận di sản, khởi kiện về quyền thừa kế phải tiến hành trong một thời gian nhất định kể từ thời điểm mở thừa kế.

- Thứ tư, việc xác định thời điểm mở thừa kế còn có ý nghĩa trong việc xác định pháp luật áp dụng để giải quyết các tranh chấp về thừa kế di sản và phân chia di sản. 

Nguyễn Ngọc (theo Quển 2 HVTP)

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow